• puin bij sloop

Bouw- en sloopafval wordt grotendeels hergebruikt bij ARM Afval Recycling Maastricht

Bouw- en sloopafval komt vooral vrij bij het slopen, bouwen en verbouwen van oude of nieuwe gebouwen. Bij ARM Afval Recycling Maastricht kunt u het kwijt, dan wordt het na de sortering in onze milieustraat grotendeels opnieuw gebruikt. Bekijkt u hier de aparte categorieën zodat u vanaf het begin mee kunt helpen met de scheiding van het afval.

recycling afval

Bouw- en sloopafval

Tot bouw- en sloopafval behoren:

 • steenachtige materialen
 • hout
 • vloerbedekkingen
 • metaal
 • plaatmaterialen
 • isolatiematerialen
 • gips
 • kunststoffen
 • verpakkingsmaterialen
 • grond en zand
 • gasbeton
 • stucwerk
verboden vuilniszak

Niet toegestaan

Wat wij niet innemen:

 • olie of oliehoudend afval
 • accu’s en batterijen
 • asbest
 • chemicaliën of gevaarlijk afval
 • klein chemisch afval
 • verontreinigd puin, zand of grond
 • drukhouders
 • autobanden
 • verfverdunningsresten
 • stoffen die stankoverlast veroorzaken
 • koelkasten en vriezers
puin

Puin

Schoon puin bestaat uit steenachtige materialen. Hiertoe horen:

 • betonpuin
 • metselwerk
 • bestratingsmaterialen, tegels en klinkers
 • schoon grind
 • dakpannen


Aangeleverd puin dient vrij te zijn van andere materialen.
gipsafval

Gipsafval

Gipsafval scheiden wij apart. Het dient schoon te zijn, en ontdaan van andere materialen. Het kan bestaan uit:

 • gipsplaten
 • gipsblokken en -wanden (wit, roze of blauw)
 • gasbeton

Schoon dakleer

Ook dakleer kan goed worden hergebruikt. Het bestaat uit een bitumen- of teerhoudende dakbedekking. Wij accepteren het alleen als het is ontdaan van andere restmaterialen zoals isolatiematerialen en hout.